Van de Stichting

De Stichting Kamermuziek Deventer heeft in april 2015 bij de Belastingdienst de aanvraag ingediend voor de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (‘Culturele ANBI’). Tevens zijn er nieuwe statuten geformuleerd, die op 20 mei 2015 zijn verleden.
29 oktober 2015 heeft de Belastingdienst laten weten dat de Stichting Kamermuziek Deventer met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is aangemerkt als ‘Culturele ANBI’.
Uitgebreide informatie over beide onderwerpen vindt u op de pagina’s Over ons en ANBI.

BIJ HET CONCERTSEIZOEN 2019-2020
Het 66ste seizoen van de Stichting Kamermuziek Deventer is in meerdere opzichten bijzonder.
Maandag 17 februari 2020 zal het 400ste concert plaatsvinden. Hiervoor hebben we Lucas en Arthur Jussen uitgenodigd. Op het podium zullen twee vleugels staan waarop de broers stukken spelen voor twee piano’s en voor quatre mains. Het zal ongetwijfeld een feestelijk concert worden, waarmee het succes van de serie kamermuziek in Deventer wordt onderstreept.
Wisseling van voorzitter en programmeur
Wim Feikema heeft drie decennia lang een leidende rol gespeeld in het bestuur van de Stichting Kamermuziek Deventer, als programmeur en voorzitter. Aan hem hebben we vele mooie muziekoptredens in de Deventer Schouwburg te danken. Zeer gedreven zocht hij naar musici en ensembles die in de Deventer serie pasten. Dit betekende veel luisteren en veel concerten bezoeken, samen met zijn echtgenote Koosje.
In die tijd heeft Wim goede contacten opgebouwd, met musici en impresario’s over de gehele wereld. De serie staat zeer goed bekend bij de musici, die graag naar Deventer komen, waar zij spelen voor een aandachtig luisterend publiek.
Zondag 22 september 2019 nam Wim afscheid van de Stichting met een prachtig huiskamerconcert.
We kunnen Wim niet genoeg bedanken voor zijn bijdragen aan de Stichting Kamermuziek Deventer.
We hopen dat hij en Koosje nog vele jaren zullen genieten van de concerten.
Nieuwe programmeur
Het programma van dit seizoen is voorbereid door de nieuwe programmeur Joop Leijendeckers, die deze taak heeft overgenomen van Wim Feikema. De overgang is goed voorbereid en in de folder kunt u zien dat het hoge niveau van de concerten, zoals u van ons gewend bent, behouden blijft.
Naast enkele ‘oude’ bekenden ziet u musici aangekondigd die nog niet eerder in onze serie optraden.
Deventer Schouwburg
De samenwerking met de Schouwburg was en is bijzonder goed en hecht, zoals onder andere blijkt uit kaartverkoop, technische ondersteuning en informatie over de concerten op de website. En de Schouwburg is blij op hun podium plaats te kunnen bieden aan prachtige kamermuziek zoals die door ons wordt gepresenteerd. De beschikbaarheid van de grote zaal is voor onze serie van groot belang, omdat we het aantal bezoekers (afgelopen seizoen gemiddeld 360 per concert) niet elders kunnen onderbrengen.
Samenstelling bestuur
Het bestuur moet zich na het vertrek van Wim Feikema en andere wisselingen opnieuw conformeren. De bestuurstaken en verantwoordelijkheden zijn in een nota vastgelegd, waardoor de continuïteit van de concerten is gegarandeerd.
De huidige bestuurssamenstelling vindt u via de volgende link:
http://www.kamermuziek-deventer.nl/skd/bestuur/