Van de Stichting

De Stichting Kamermuziek Deventer heeft in april 2015 bij de Belastingdienst de aanvraag ingediend voor de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (‘Culturele ANBI’). Tevens zijn er nieuwe statuten geformuleerd, die op 20 mei 2015 zijn verleden.
29 oktober 2015 heeft de Belastingdienst laten weten dat de Stichting Kamermuziek Deventer met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 is aangemerkt als ‘Culturele ANBI’.
Uitgebreide informatie over beide onderwerpen vindt u op de pagina’s Over ons en ANBI.