Inleidingen

Guus van Es

Inleidingen voor onze concerten zijn gedurende vele jaren verzorgd door de
musicoloog Guus van Es.
Helaas zal de heer van Es om gezondheidsredenen deze taak niet meer
kunnen vervullen.
Het bestuur van de Stichting Kamermuziek Deventer is Guus zeer dankbaar
voor de grote inzet en het enthousiasme waarmee hij zijn deskundig
commentaar op en uitleg van de uit te voeren muziek steeds over het
voetlicht heeft gebracht. Wij zullen dit zeer missen.
Het bestuur zal zich beraden op de wijze waarop in de toekomst in deze
leemte kan worden voorzien.